Jesteś tutaj:Kultura Wyświetlenie artykułów z etykietą: dodatek weglowy

Miasto Gniezno wciąż jeszcze czeka na kolejną transzę środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego na dodatek węglowy.

Dział: Społeczeństwo

Miasto Gniezno otrzymało od Wojewody Wielkopolskiego kolejną transzę pieniędzy na wypłatę dodatków węglowych. To kwota 862 914 zł, co wystarczy na wypłatę 288 sztuk dodatków.

Dział: Społeczeństwo

Urząd Miejski poinformował, że otrzymana została kolejna transza pieniędzy na wypłatę dodatków węglowych. 

Dział: Społeczeństwo

Miasto otrzymało już środki w celu realizacji wniosków o dodatek węglowy. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na pieniądze w tej pierwszej puli.

Dział: Społeczeństwo

Mimo zapewnień płynących ze stron rządowych, do tej pory Miasto Gniezno nie otrzymało jeszcze pieniędzy na tzw. dodatek węglowy.

Dział: Społeczeństwo
sobota, 10 września 2022 11:58

Ponad 3700 wniosków o dodatek węglowy

Od prawie miesiąca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dodatek węglowy. Od 12 września będzie można to dokonać w dwóch miejscach.

Dział: Społeczeństwo

Od wtorku 16 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczał przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy.

3 tysiące złotych trafi do osób, które ogrzewają swoje domostwa węglem i zadeklarowały to w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 3 sposoby:

  • osobiście, przekazując go w biurach podawczych Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7 lub Pocztowej 11;
  • wrzucając do urny w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP:/mopsgniezno/SkrytkaESP

Godziny otwarcia Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7 lub Pocztowej 11: 7:00-18:00. Szczegółowe informacje dotyczące dodatków udzielane są pod numerem telefonu: 662 233 196.

Wydrukowane wnioski będą dostępne dla mieszkańców w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Lecha 6.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ważne informacje:
- jeżeli składamy wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej pamiętajmy o opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jego uwierzytelnieniem z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wniosek zeskanowany i przesłany na adres poczty elektronicznej bez opatrzenia podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie będzie rozpatrywany.
- wniosek elektroniczny należy kierować bezpośrednio na skrzynkę podawczą MOPS (a nie na skrzynkę Urzędu Miejskiego) pod adresem /mopsgniezno/SkrytkaE. To przyspieszy rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku.
- zachęcamy do skorzystania z punktu MOPS przy ul. Pocztowej 11, gdzie czas oczekiwania na złożenie wniosku jest krótszy niż przy ul. Dworcowej.
- wnioski do MOPS mogą składać tylko mieszkańcy Miasta Gniezna. Mieszkańcy Gminy Gniezno składają wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta.

Dział: Społeczeństwo

We wtorek 16 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy.

Dział: Społeczeństwo

Ostatnio dodane