środa, 17 sierpnia 2022 16:10

Dodatek węglowy - aktualizacja ws. wniosków

  UM
Dodatek węglowy - aktualizacja ws. wniosków źródło: UM

Od wtorku 16 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczał przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy.

3 tysiące złotych trafi do osób, które ogrzewają swoje domostwa węglem i zadeklarowały to w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 3 sposoby:

  • osobiście, przekazując go w biurach podawczych Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7 lub Pocztowej 11;
  • wrzucając do urny w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP:/mopsgniezno/SkrytkaESP

Godziny otwarcia Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7 lub Pocztowej 11: 7:00-18:00. Szczegółowe informacje dotyczące dodatków udzielane są pod numerem telefonu: 662 233 196.

Wydrukowane wnioski będą dostępne dla mieszkańców w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Lecha 6.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ważne informacje:
- jeżeli składamy wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej pamiętajmy o opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jego uwierzytelnieniem z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wniosek zeskanowany i przesłany na adres poczty elektronicznej bez opatrzenia podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie będzie rozpatrywany.
- wniosek elektroniczny należy kierować bezpośrednio na skrzynkę podawczą MOPS (a nie na skrzynkę Urzędu Miejskiego) pod adresem /mopsgniezno/SkrytkaE. To przyspieszy rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku.
- zachęcamy do skorzystania z punktu MOPS przy ul. Pocztowej 11, gdzie czas oczekiwania na złożenie wniosku jest krótszy niż przy ul. Dworcowej.
- wnioski do MOPS mogą składać tylko mieszkańcy Miasta Gniezna. Mieszkańcy Gminy Gniezno składają wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta.

1 komentarz

  • Link do komentarza Irena Kurek środa, 17 sierpnia 2022 17:42 napisane przez Irena Kurek

    Miasto podaje informacje weglowe natomiast U.Gminy do którego się udałam aby złożyć wniosek każe czekać bo nie ma wniosków mam zaglądać na stronę GOPS,czyżby gminy miały inne wnioski?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane