Jesteś tutaj:Wywiady Wyświetlenie artykułów z etykietą: porady prawne

W 2022 roku po raz kolejny Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które funkcjonować będą na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Dział: Społeczeństwo
piątek, 05 lutego 2021 08:12

Spotkanie dla frankowiczów

Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe we frankach szwajcarskich na spotkanie, przedmiotem którego będzie przedstawienie możliwości unieważnienia kredytów frankowych.

Dział: Społeczeństwo
środa, 19 sierpnia 2020 20:46

Spotkanie dla frankowiczów

Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe we frankach szwajcarskich, przedmiotem którego będzie przedstawienie możliwości unieważnienia kredytów frankowych.

Dział: Społeczeństwo

31 marca 2020 roku przyjęto ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa). Z jakiej faktycznie pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy na podstawie tych przepisów? Adwokat Marta Stefańska i adwokat Dawid Łuczak przybliżają najistotniejsze zmiany wprowadzone wspomnianą ustawą.

Dział: Gospodarka

2 marca 2020 roku uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział: Wywiady

Sprzedając prywatną nieruchomość (a także m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego), istnieje generalna zasada, iż jeżeli nie chcemy zapłacić podatku dochodowego, to pomiędzy datą nabycia nieruchomości, a jej sprzedaży musi minąć 5 lat.

Dział: Porady prawne
piątek, 02 sierpnia 2019 10:20

Wizyta w sklepie a problem gotówki

Nie mam Panu wydać. I co mi Pan zrobi? Artykuł ten, zdecydowałem się napisać z uwagi na zdarzenie, które miało miejsce kilka dni temu w pewnym osiedlowym sklepie.

Dział: Porady prawne
czwartek, 04 lipca 2019 12:43

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Wynajem mieszkania często wiąże się z niepożądanym ryzykiem. Zdarza się, iż najemca nie płaci czynszu, czy też po zakończeniu umowy odmawia opuszczenia lokalu.

Zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości wyrzucić go z mieszkania, jeśli nie ma on innego miejsca, do którego mógłby się wprowadzić. Eksmisja nieuczciwego najemcy może okazać się zatem bardzo trudna.

Możliwość skorzystania z umowy najmu okazjonalnego przysługuje właścicielowi będącemu osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Ponadto, zawrzeć ją można w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkaniowe, na maksymalny okres 10 lat.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest nieco bardziej złożone niż zwykłej umowy najmu. Z drugiej jednak strony, łagodzi wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów, umożliwiając właścicielowi mieszkania szybką egzekucję komorniczą z majątku nieuczciwego najemcy, a także prostsze usunięcie go z lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w obecności notariusza. Wymaga bowiem oświadczenia najemcy sporządzonego w formie aktu notarialnego. W akcie tym dobrowolnie poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia mieszkania we wskazanym terminie. W tym samym dokumencie musi także wskazać inne mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać, gdy zostanie wykonana egzekucja opuszczenia wynajmowanego lokalu. Co ważne, do umowy musi zostać także dołączone oświadczenie osoby trzeciej – właściciela wskazanego wyżej mieszkania, w którym wyrazi on zgodę na zamieszkanie danej osoby w tym lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu. To wszystko daje właścicielowi wynajmowanego mieszkania gwarancję, iż w przypadku problemów z lokatorem, bez konieczności wytaczania procesów sądowych oraz zagwarantowania przez gminę lokalu tymczasowego, będzie mógł on się pozbyć nieuczciwego najemcy z mieszkania. W przypadku problemów z najemcą, wystarczy złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny (w zakresie oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji) a następnie skierować sprawę do komornika. W przypadku najmu okazjonalnego nie potrzeba wyroku eksmisyjnego wydawanego przez sąd. Nie ma też konieczności wszczynania osobnego postępowania o eksmisję, a co za tym idzie oszczędza się czas i pieniądze. Co ważne, w przypadku najmu okazjonalnego, eksmisja może zostać przeprowadzona także w okresie ochronnym.

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wymaga zgłoszenia jej do urzędu skarbowego naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku zaniechania wykonana tego obowiązku, umowa najmu okazjonalnego przekształca się w standardową i nie ma możliwości skorzystania z dobrodziejstw omawianej instytucji.  

Dział: Porady prawne

Dochodzenie swoich racji przed sądem samemu czy też z pomocą profesjonalnego pełnomocnika nie jest, wbrew wielu twierdzeniom, przywilejem tylko dla ludzi majętnych.

Dział: Porady prawne

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie skutkuje definitywnym zakazem podejmowania pracy zarobkowej czy też prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak zadbać o to, by zajęcie było wykonywane w wymiarze maksymalnie połowy etatu (w przypadku pracowników pełnoetatowych) i nie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dział: Porady prawne
startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2

Ostatnio dodane