Jesteś tutaj:Gospodarka Pomoc dla przedsiębiorców wynikająca z tzw. Tarczy Antykryzysowej
piątek, 03 kwietnia 2020 08:03

Pomoc dla przedsiębiorców wynikająca z tzw. Tarczy Antykryzysowej

  mn
Pomoc dla przedsiębiorców wynikająca z tzw. Tarczy Antykryzysowej archiwum redakcji

31 marca 2020 roku przyjęto ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa). Z jakiej faktycznie pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy na podstawie tych przepisów? Adwokat Marta Stefańska i adwokat Dawid Łuczak przybliżają najistotniejsze zmiany wprowadzone wspomnianą ustawą.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ustawa jest obszerna i zawiera regulacje prawne dotyczące wielu dziedzin. Odnośnie przepisów prawa pracy najistotniejsza kwestia, to przewidziana dla pracodawcy możliwość, aby w określonych przypadkach wypłacić pracownikowi obniżone wynagrodzenie, nie więcej jednak niż o 50%. - Pracodawca ma wówczas także możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca może także obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu i z zachowaniem wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę - wyjaśnia adwokat Marta Stefańska.

- Dla przedsiębiorców, a zatem również takich osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą ważna może być informacja, iż można ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe o charakterze jednorazowego świadczenia pieniężnego, dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej przy spadku obrotów gospodarczych, a także wnosić o udzielenie pożyczki na bieżące koszty działalności gospodarczej - tłumaczy dalej adwokat Dawid Łuczak.

Większość osób interesuje jednak najbardziej kwestia możliwości złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomniane zwolnienie dotyczy okresu od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku. - O zwolnienie może ubiegać się płatnik składek, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, a także płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 pracowników. Konieczne jest także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku oraz aby przychód z działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, a zatem zwykle będzie to marzec, nie był wyższy od kwoty 15.681,00 zł brutto. Wnioski o zwolnienie można składać m.in. przez portal ePUAP oraz listownie - podaje adwokat Marta Stefańska.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane