piątek, 08 kwietnia 2022 13:40

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska w powiecie

 

W 2022 roku po raz kolejny Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które funkcjonować będą na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Punkt nieodpłatnej porady pomocy prawnej nr 4 oraz dwa punkty poradnictwa obywatelskiego nr 5 i 6 są utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Są one prowadzone są na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i są finansowane z budżetu.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według następującego harmonogramu:
Punkt nr 4 - nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Poniedziałek - Witkowo, ul. Polna 4a, godz. 13.30-17.30
 • Wtorek - Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 15.00-19.00
 • Środa – Witkowo, ul. Polna 4a, godz. 13.00-17.00
 • Czwartek – Niechanowo, ul. Gnieźnieńska 2, godz. 14.00-18.00
 • Piątek – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 9.00-13.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest według następującego harmonogramu: 
Punkt nr 5 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Poniedziałek – Kłecko, ul. Dworcowa 14, godz. 14.00-18.00
 • Wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, godz. 14.00-18.00
 • Środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 14.00-18.00
 • Czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 9.00-13.00
 • Piątek – Mieleszyn 23, godz. 10.30-14.30

Punkt nr 6 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Poniedziałek, ul. 1 Maja 1, godz. 9.00-13.00
 • Wtorek, Łubowo 1, godz. 14.00-18.00
 • Środa, Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 7.00-11.00
 • Czwartek, Witkowo, ul. Polna 4a, godz. 13.30-17.30
 • Piątek, Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 15.00-19.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne. 

Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego uprawnione są osoby, które nie mogą ponieść ich kosztów, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
d) nieodpłatną mediację
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
a) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
b) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
c)
nieodpłatną mediację.

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane