Jesteś tutaj:Wywiady Nowe przepisy w czasie epidemii - co umożliwiają?
poniedziałek, 16 marca 2020 16:29

Nowe przepisy w czasie epidemii - co umożliwiają?

  mnopr
Nowe przepisy w czasie epidemii - co umożliwiają? archiwum redakcji

2 marca 2020 roku uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nowe przepisy wielu osobom nie są jeszcze dobrze znane, ale mają wpływ na ich życie codzienne. Dlatego ich wyjaśnienie, zwłaszcza w obliczu wciąż zmieniającej się sytuacji w kraju i na świecie, jest bardzo ważne. Ustawa ta bowiem wprowadza szczególne przepisy obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa. Adwokat Marta Stefańska i adwokat Dawid Łuczak przybliżają najistotniejsze zmiany wprowadzone wspomnianą ustawą.

Prawa pracownika

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi realizację zadań określonych w umowie o pracę poza miejscem ich stałego wykonywania (tzw. praca zdalna). Musi ona dotyczyć tego samego zajęcia, które zostało określone w umowie o pracę. Zmienia się jedynie miejsce jej wykonywania, które może być miejscem innym niż dotychczas (np. mieszkanie pracownika). Praca zdalna może dotyczyć tylko oznaczonego czasu, który powinien zostać określony przez pracodawcę, przy czym ustawa nie wskazuje minimalnego ani maksymalnego dopuszczalnego okresu. - Podkreślić należy, iż pracownik nie może samodzielnie zdecydować o wykonywaniu pracy w tym trybie - konieczne jest polecenie pracodawcy. Jeżeli pracodawca poleci pracownikowi pracę zdalną, a pracownik będzie tę pracę na rzecz pracodawcy faktycznie świadczył, to nie ulegają zmianie żadne zasady dotyczące wynagrodzenia i pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną zdalnie - wyjaśnia adwokat Marta Stefańska.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia. - Jeżeli pracownik nie może wykonywać pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności w wyniku decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza, ma on także prawo do otrzymania zasiłku chorobowego - tłumaczy dalej adwokat Marta Stefańska. 

Zasiłek opiekuńczy

Ustawa wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni dla ubezpieczonego, zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa. - Zasiłek przysługuje w przypadku dzieci do 8. roku życia. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku można znaleźć na stronie internetowej ZUS. W przypadku ewentualnych pytań można także kontaktować się telefonicznie z pracownikami ZUS - podaje adwokat Dawid Łuczak. 

Prawo budowlane

Ustawa wskazuje, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi nie stosuje się podstawowych przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych. - Ograniczenie obejmuje zarówno przepisy prawa budowlanego, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warunkiem wyłączenia stosowania tych przepisów jest prowadzenie tego typu prac w celu przeciwdziałania koronawirusowi - tłumaczy adwokat Dawid Łuczak. 

Działanie sądów w czasie epidemii koronawirusa

Większość rozpraw w Sądach została odwołana do dnia 31 marca 2020 roku. Nie dotyczy to oczywiście spraw pilnych, takich jak np. posiedzenia aresztowe, które wymagają wydania rozstrzygnięcia w ściśle określonym terminie. - Zalecamy, aby kontaktować się telefoniczne lub mailowo z Sądem, aby ustalić, czy Państwa termin rozprawy wyznaczony w tym okresie jest aktualny - wyjaśnia adwokat Marta Stefańska. 

2 komentarzy

  • Link do komentarza Bynek poniedziałek, 15 czerwca 2020 10:59 napisane przez Bynek

    Witam. Firma wyplaca 80 procent pensji ze wzgledu tarczy antykryzysowej . Czy bedac na zwolnieniu ma prawo wyplacic mi 80 procent z 80 procent czy normalnie wyliczone z 12 miesiecy wynagrodzenie i z tego 80 procent
    Pozdrawiam

  • Link do komentarza Basia wtorek, 17 marca 2020 22:45 napisane przez Basia

    Witam jestem za świadczeniu rehabilitacjbego czy mi też należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku 8 lat

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane