Wniosek wykonawcy nie został jeszcze rozpatrzony, ale urzędnicy mają codziennie kontrolować przebieg prac. Tymczasem kwestia pierwszego, wykonanego, ale jeszcze nie oddanego etapu, jest już kwestią sporną.
Gmina Łubowo realizuje kolejną drogę, której zadaniem jest zapewnienie komunikacji w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej w rejonie Fałkowa.
Kilka dni temu odbył się przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w północnej części Winiar przy ul. Władysława Jagiełły. 
Przedstawiciele 11 samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego wspólnie założyło Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jego zadaniem będzie pozyskiwanie środków z nowej transzy unijnego budżetu.
Zostało półtora miesiąca do ukończenia prac na ul. Wolności. Każdy, kto mija teren prowadzonych robót domyśli się, że tego czasu nie wystarczy na zrealizowanie całego zadania.
Ponad 1000 właścicieli szamb w Gnieźnie musi podpisać umowy na odprowadzanie ścieków i przekazywać dowody zapłaty za ich opróżnianie do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Najbardziej podziurawiony odcinek ul. Witkowskiej doczeka się remontu najpóźniej do lata. Wykonawca I etapu będzie miał 90 dni na wykonanie umowy od momentu jej podpisania.
Remonty pomieszczeń, przebudowa części obiektu i wymiana całej infrastruktury - prace prowadzone w budynku przy ul. Łubieńskiego cały czas trwają.

Ostatnio dodane