wtorek, 21 stycznia 2014 09:00

SSE w Gnieźnie ?

 

Czy miejskie tereny inwestycyjne zostaną objęte statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?

Na najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna, w dniu 29 stycznia 2014 roku, ma być poddana pod głosowanie radnym uchwała dotycząca wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości stanowiących własność Miasta Gniezna statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Brak zagospodarowania terenów przeznaczonych przez Urząd Miasta pod inwestycje, w celu rozwinięcia na nich przemysłu i usług, to problem który nie jest rozwiązany od kolejnych kadencji Rady Miejskiej. Miasto w swoich zasobach majątkowych posiada kilkadziesiąt hektarów nieruchomości, objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a mimo to - od lat leżą odłogiem. 

Jednym z zasadniczych problemów jest nie tylko słabo zaprezentowana oferta tych nieruchomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co najistotniejszy czynnik warunkujący atrakcyjność oferowanego terenu - uzbrojenie działki w niezbędne media i komfortowy dojazd. 

Jak się okazuje, nie jest z tym najlepiej. Według oferty dla inwestorów, np. działka przy ulicy Kostrzewskiego/Kokoszki nie posiada podłączenia do gazu i elektryczności, podobnie jak działki przy ulicy Hipolita Cegielskiego. Dodatkowo nie wiadomo kiedy powstanie planowane od kilkudziesięciu lat, dokończenie południowo-wschodniej ramy komunikacyjnej miasta, która ma udrożnić niewydolne dziś przejazdy przez tory kolejowe do południowych dzielnic miasta. Rama ta, w założeniach miała kierować transport ciężki do terenów inwestycyjnych na Kawiarach, z ominięciem między innymi ulicy Słonecznej oraz połączyć ulicę Kostrzewskiego/Wrzesińską przez ulicę Witkowską do ulicy Roosevelta. 

Nadzieją na poprawę tego stanu rzeczy, według prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego i jego zastępcy Rafała Spachacza, ma być włączenie terenów inwestycyjnych w struktury Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Strefa ta istnieje od 1997 roku na terenach inwestycyjnych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Przedsiębiorcy inwestujący na terenach, gdzie strefa już funkcjonuje, mogą liczyć na pomoc publiczną do 25 % wartości inwestycji. Będąc w strefie, łatwiej stworzyć jednolitą ofertę inwestycyjną oraz ubiegać się o granty ze środków zewnętrznych. Przewidziane są także ulgi podatkowe.  

O randze tej uchwały wypowiada się prezydent Jacek Kowalski: "Potrzebna jest taka uchwała, musi przejść cała procedurę, musi być opiniowana przez marszałka by nabrała mocy prawnej i z taką ofertą na pewno wyjdziemy do potencjalnych inwestorów".

Tereny, które miasto zamierza włączyć do SSE znajdują się przy ulicy Kolejowej i Hipolita Cegielskiego oraz przy ulicy Pomowskiej. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 52,76.17 ha. 

Jakie atuty ma miasto, by przyciągnąć inwestorów wyjaśnił prezydent Kowalski: "Gniezno ma duży potencjał, bardzo dobrych specjalistów ze środowiskiem akademickim i praktycznie w wielu dziedzinach mamy bardzo dobrze przygotowanych pracowników bezpośrednio do produkcji i inżynierów, organizatorów produkcji, również i menedżerów"

Dlaczego wcześniej Gniezno nie mogło ubiegać się o włączenie swoich terenów do Kostrzyńsko-Słubickiej SSE wyjaśnił wiceprezydent Rafał Spachacz: "Pan prezydent czynił starania, jeszcze w poprzedniej kadencji odbywały się wizyty osobiste w strefie, natomiast nie było prawnej takiej możliwości. Zarząd strefy odmawiał ze względu na brak uregulowań prawnych. Teraz pojawiła się możliwość rozszerzenie tej strefy, stąd pan prezydent od razu przygotował wniosek, który opiera się na uchwale Rady Miasta, której projekt będzie omawiany na najbliższej sesji" - dodając - "teraz obowiązuje chwilowy czas kryzysu, dlatego czas ten wykorzystamy na to, żeby te tereny właściwie przygotować i będziemy liczyli na to, by Gniezno otrzymało grant rządowy"

Tereny włączone w struktury strefy, znajdują się między innymi w Swarzędzu, Poznaniu, Stęszewie czy Zielonej Górze. Zainwestowały w nich takie firmy jak Volkswagen, Funai, Groclin, Inblu, Barlinek, Polski Asfalt, Arctic Paper. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane