środa, 03 czerwca 2015 12:24

Wełna do odbudowy najszybciej za dwa lata

 

Niewielka rzeka, która swoje źródło ma na terenie wsi Osiniec, od lat wymaga oczyszczenia i odbudowy. Na wykonanie tych prac trzeba będzie jeszcze poczekać.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odbudowy rzeki Wełny na długości 6,5 kilometra. Jak zawarto w piśmie przetargowym: - Regulacja rzeki służyć będzie poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej, a polegać będzie na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku oraz powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku.

Źródła rzeki znajdują się we wsi Osiniec i to odtąd tj. od 115 kilometra rzeki aż do 108 kilometra w Lubochni, wykonana ma zostać dokumentacja dla prac melioracyjnych, mających usprawnić jej bieg na tym odcinku. - Stan techniczny cieku jest zły, dno zamulone, skarpy często pionowe z wyrwami, na pewnym odcinku występują również grunty kurzawkowe. Rzeka Wełna jest odbiornikiem wód z terenów rolniczych gminy oraz części terenów miasta Gniezna. Miasto przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem oczyszczonych wód w ilości ok. 2,5 tys. m3/s do rzeki Wełny, co należy uwzględnić w obliczeniach koryta - czytamy w przetargu.

Wykonawca będzie miał czas na wykonanie prac projektowych do końca września 2016 roku. Długi okres spowodowany jest wymaganiami przetargu, wśród których są pełne i kompleksowe badania terenowe, wraz z pomiarami geodezyjnymi, ewidencją drzewostanu, sporządzeniem kosztorysu i operatu wykupu niektórych gruntów, wraz z pozyskaniem zgód od właścicieli terenów.

Czas wykonania zamówienia jest też zgodny z informacjami, które pojawiły się w październiku ubiegłego roku (czytaj: Dorzecze Wełny zostanie uregulowane). Wówczas poinformowano, że dokumentacja projektowa będzie kosztowała blisko 100 tysięcy złotych. Sam koszt regulacji, która potrwa do 2017 roku, wynieść ma ok. 6,5 miliona złotych. W roku bieżącym miasto w ramach poprawy sytuacji wodnej w tym regionie, zamierza przeznaczyć 50 tysięcy złotych na odbudowę rowu przy ul. Cegielskiego w celu zapewnienia odpływu wód powierzchniowych. W

1 komentarz

  • Link do komentarza gość Osiniec czwartek, 04 czerwca 2015 22:41 napisane przez gość Osiniec

    Słabo to widze...

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane