Jesteś tutaj:Gospodarka Gmina Gniezno przebuduje drogę w Krzyszczewie
środa, 15 czerwca 2022 11:00

Gmina Gniezno przebuduje drogę w Krzyszczewie

 
Most nad Małą Wełną w Krzyszczewie Most nad Małą Wełną w Krzyszczewie źródło: Google Street View

Otrzymane dofinansowanie pozwoli gminie Gniezno na kompleksowe przebudowanie wąskiej i dziurawej drogi prowadzącej przez Krzyszczewo - od drogi powiatowej Gniezno - Zdziechowa, przez tory, rzekę aż do wiaduktu S5 w rejonie Pyszczyna.

Najpóźniej w lipcu ma zostać ogłoszony przetarg na przebudowę drogi, która poprawi warunki dojazdowe do wsi Krzyszczewo. Na to zadanie, jak niedawno informowaliśmy, Gmina Gniezno otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych ponad 11,5 mln zł. dofinansowania. Cała inwestycja zgodnie z kosztorysem ma kosztować ponad 12.1 mln zł.

Zakres inwestycji polega na budowie jezdni o szerokości 6,00 m, chodnika, zjazdów indywidualnych do posesji, pobocza drogi, rowów przydrożnych wraz z przepustami, wpustami ulicznymi, budowie kanału technologicznego, doświetlenia solarnego przejścia dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi, a także budowie mostu nad Mała Wełną oraz budowie nowej pętli autobusowej. Łącznie jest to ponad 2,7 km drogi. W 2021 roku została przygotowana pełna dokumentacja wraz z wymaganymi pozwoleniami. 

- Dofinansowanie z rządowego programu daje nam szansę zbudować drogę, której bez wsparcia pozabudżetowego nie bylibyśmy w stanie wykonać. Serdecznie dziękuję panu ministrowi Zbigniewowi Hoffmanowi, członkowi komisji ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych za pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Słowa serdecznych podziękowań kieruję także do pana Krzysztofa Ostrowskiego byłego posła PiS, za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania. Ta droga stanowi połączenie komunikacyjne łączące północno-zachodnią cześć gminy z północną częścią miasta Gniezna. Stanie się wygodnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców z 8 wsi: Obórka, Obora, Pyszczynek, Zdziechowa, Mączniki, Krzyszczewo, Pyszczyn, Modliszewo. Obecnie wąska nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie, a mieszkańcy od wielu lat wnioskowali o poprawę tego odcinka drogowego. Jest to największe przedsięwzięcie z zakresu drogownictwa jakie kiedykolwiek Gmina Gniezno zdecydowała się zrealizować. Trasa jest kluczowa dla jednostek oświatowych gminy ze względu na to, że stanowi szlak komunikacyjny między wybudowanym kompleksem szkolno-przedszkolnym w Zdziechowie, a oddziałem przedszkolnym we wsi Pyszczyn - mówi Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno.

Z tych samych źródeł finansowania, Gmina Gniezno uzyskała w ubiegłym roku pieniądze na budowę drogi w Jankowie Dolnym oraz na Dalkach na kwotę 4 mln 750 tys. złotych. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu, a wykonanie obu dróg planowane jest do początku grudnia br. Łączna długość budowanych dróg wynosi ok. 3 km - obie będą poszerzone. W Dalkach w zakresie robót przewidziana jest także budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych.

Dodatkowo dzięki programowi dla miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y, otrzymane dofinansowanie 200 tys. złotych pozwoli przebuować drogi wewnętrzne na terenie Łabiszynka. Zakres prac do realizacji to wymiana obecnej zdegradowanej nawierzchni na nową na odcinku 300 metrów i szerokości 5 metrów oraz wykonanie chodnika. Obecnie powstaje dokumentacja tego zadania.

Dodatkowo środki otrzymane zostały także na budowę I etapu sieci kanalizacyjnej Braciszewo-Obora. Na tę inwestycję pozyskaliśmy z rządowego dofinansowania kwotę ponad 4,3 mln zł. Budujemy odważnie, pomimo bardzo niestabilnej sytuacji cenowej. Mamy przekonanie, że to co powstanie będzie służyć mieszkańcom na długie lata - dodaje wójt Maria Suplicka.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane