niedziela, 10 listopada 2013 22:39

Targowisko drożej

 

Rewitalizacja targowiska będzie droższa o 850 000 zł. Zmiany budżetu przyjęli radni na XXXVII Sesji Rady Miasta.

Wzrost spowodowany jest zdaniem zastępcy prezydenta, Rafała Spachacza, głównie zwiększeniem zakresu prac wykopaliskowych zleconych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koniecznością wykonania dodatkowych prac w obrębie wykopów a także montażem systemu poboru opłaty parkingowej. 

Parking pod targowiskiem będzie jednak płatny. Opłata wynosić będzie 1,00 zł za pół godziny i 2,00 zł za godzinę parkowania. Ma to zdaniem prezydenta spowodować, że parking będzie służył kupującym a nie mieszkańcom okolicznych kamienic. Chodzi także o to, żeby wymusić rotację osób, które tam parkują. 

Zakup systemu poboru opłaty parkingowej to kwota 120 000,00 zł . Tym wydatkom sprzeciwił się radny Ryszard Niemann, jego wniosek nie został jednak przyjęty. Za jego odrzuceniem było 17 radnych. 

Prezydent Jacek Kowalski poinformował, że oprócz parkingu pod targowiskiem dostępny będzie także bezpłatny parking przy ulicy Strumykowej. Przywrócone zostaną także miejsca parkingowe na obwodzie rewitalizowanego targowiska. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane