niedziela, 03 listopada 2013 19:16

XXXVII Sesja Rady Miasta Gniezna

 

30 października 2013 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Gniezna. Uczestniczyło w niej 22 radnych z 23 osobowego składu Rady.

Porządek obrad uzupełniony został między innymi o projekty uchwał dotyczące przyznania Odznak Honorowych „Za zasługi dla Miasta Gniezna” dla Ewy Gawrych, Jana Hopcia oraz Aleksandra Sekulskiego, które zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie.

Targ droższy i z płatnym parkingiem

Największe emocje rajców wzbudziła uchwała zmieniająca budżet i informacja dotycząca rewitalizacji targowiska. Okazało się bowiem, że wzrosły jej koszty i to o blisko 850 000 zł w stosunku do początkowych założeń. 

Wzrost spowodowany jest – jak poinformował Rafał Spachacz, zastępca prezydenta Gniezna -

Gdyby stworzyć parking bezpłatny to kupcy oraz kupujący nie znaleźliby dla siebie miejsca parkingowego.

Rafał Spachacz

głównie zwiększeniem zakresu prac wykopaliskowych zleconych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koniecznością wykonania dodatkowych prac w obrębie wykopów a także montażem systemu poboru opłaty parkingowej. Podczas dyskusji okazało się bowiem, że parking pod targowiskiem będzie jednak płatny. Opłata wynosić będzie 1 zł za pół godziny i 2 zł za godzinę parkowania. Ma to zdaniem Rafała Spachacza spowodować, że parking będzie służył kupującym i nie będzie zastawiany przez samochody mieszkańców okolicznych kamienic. 

"Opłaty za miejsca parkingowe wyniosą 2 zł za godzinę. Chodzi o to, żeby wymusić rotację osób, które tam parkują. Gdyby stworzyć parking bezpłatny to kupcy oraz kupujący nie znaleźliby dla siebie miejsca parkingowego. Gdyby opłat nie było, to parking byłby zastawiony przez mieszkańców Śródmieścia. Przy symbolicznej opłacie ta rotacja będzie wymuszona" – poinformował Rafał Spachacz. 

Istnieje jednak konieczność zakupu za kwotę 120 tysięcy zł systemu poboru opłaty parkingowej. Na takie rozwiązanie nie chciał zgodzić się radny Ryszard Niemann, proponując wniosek o wykreślenie tej właśnie pozycji z projektu uchwały. Jego wniosek nie został przyjęty. Za jego odrzuceniem było 17 radnych. Prezydent Jacek Kowalski poinformował, że oprócz parkingu pod targowiskiem dostępny będzie także bezpłatny parking przy ulicy Strumykowej. Przywrócone zostaną także miejsca parkingowe na obwodzie rewitalizowanego targowiska. W ramach całego projektu wyremontowane będą także ciągi komunikacyjne, piesze oraz kołowe.

Podatki bez zmian

Dla mieszkańców Gniezna ważna jest także informacja, że w 2014 roku nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Obie uchwały z tzw. pakietu uchwał okołobudżetowych radni przyjęli jednogłośnie.

Także jednogłośnie radni przyjęli programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. oraz Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2014 r.

W związku z koniecznością opracowania do końca bieżącego roku nowego Statutu Miasta Gniezna radni powołali także Komisję Statutową.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane