czwartek, 31 października 2013 16:25

XLII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV Kadencji

 

Radni powiatu gnieźnieńskiego spotkali się na kolejnej 42. już sesji. Obrady zdominowała tematyka sprawozdawcza oraz wniosek o odwołanie starosty gnieźnieńskiego.

Podczas 42. sesji powiatowej IV kadencji tradycyjnie można było wysłuchać sprawozdania z działalności międzysesyjnej zarządu powiatu, ale także informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Druga część sesji poświęcona została sprawozdaniom. Radni wysłuchali między innymi: 7. raportu z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim oraz sprawozdania z działań powiatu w zakresie kultury i sportu. Radni zdecydowanie pozytywnie przyjmowali kolejne sprawozdania. Najwięcej czasu poświęcono turystyce. Stan realizacji strategii w tym zakresie przedstawiła Agnieszka Rzempała - Chmielewska, dyrektor wydziału Promocji i Rozwoju. Także i w tym temacie radni pozytywne ocenili działania starostwa. Radny Krzysztof Ostrowski miał jednak coś do dodania. „Ten obraz powiatu i starostwa, który widzieliśmy w mediach centralnych to jednak nie jest to, o czym pani dyrektor mówiła. Widzieliśmy pana starostę, Pilaka który z wypiekami na twarzy tłumaczył się z różnych wpadek”. „Pan Ostrowski ma swój ogląd i manipuluje faktami. Zapewniam, ze tych rzeczy się nie pamięta” – ripostował starosta. 

Najbardziej „gorącym punktem sesji” był jednak wniosek o odwołanie Dariusza Pilaka z funkcji Starosty Gnieźnieńskiego. Wniosek złożył radny PiS Marcin Makohoński, który, co ciekawe, na sesji się jednak nie pojawił. Nie było tez w tym temacie dyskusji, która wybuchał dopiero po zakończeniu głosowania. Jak łatwo się domyślić wynik głosowania to zdecydowanie „nie” dla odwołania starosty. Mający liczebna przewagę radni koalicji odrzucili wniosek niemal trzykrotną większością głosów. Dyskusja wybuchła dopiero po ogłoszeniu wyników głosowania, gdy starosta z radnymi opozycji nie szczędzili sobie gorzkich słów.

Radni podejmowali także uchwały, między innymi: w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, oraz w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Radni zdecydowali także o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz zmianie budżetu powiatu.

W sesji uczestniczyli niemal wszyscy radni.

Radni nieobecni:

  • Marcin Makohoński

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane