czwartek, 30 stycznia 2014 14:22

Umowa o współpracy międzyuczelnianej

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wkracza w nowy etap edukacji swoich uczniów, pozyskując dla nich praktyczne metody nauczania.

W miniony czwartek zostało podpisane porozumienie o podjęciu współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Umowa ma dotyczyć podjęcia wspólnych działań, pozwalających na utworzenie w ZSP nr 1 klasy zawodowej technika inżynierii środowiska i melioracji. Profil ten miałby znaleźć się w ofercie dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015. Zgodnie z założeniami porozumienia, główny nacisk w trakcie kształcenia uczniów będzie kładziony nie tyle na edukację teoretyczną co praktyczną. Dzięki temu uczniowie ZSP nr 1 będą mogli m.in. kształtować się i przygotowywać do studiów na zbliżonych tematycznie kierunkach dostępnych w PWSZ.

Umowa przewiduje także, że uczniowie będą mogli korzystać z wiedzy specjalistów, którzy są pracownikami naukowymi w PWSZ. Pozwoli to na zwiększenie ich kompetencji niezbędnych do podejmowania pracy w przyszłości. Jak przyznaje Iwona Ratajczak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, podpisane porozumienie oznacza nowy etap dla tejże instytucji: „Jest to przygotowanie się do otwarcia kształcenia w nowym zawodzie, kształcenie to będzie dawało dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższych, właśnie w gnieźnieńskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ponieważ od października utworzono tam również kierunek inżynieria środowiska”.

Jak jednak przyznaje dyrektor Iwona Ratajczak, podjęta współpraca wynika także ze względów ekonomicznych. Uczniowie ZSP nr 1 nie posiadają możliwości przećwiczenia swoich umiejętności w praktyce, co umożliwione im będzie w obiektach należących do PWSZ: „Chcemy wykorzystać gościnność władz uczelni i fakt, że umożliwiają nam korzystanie z tych laboratoriów, z dostępu do tych nowocześnie wyposażonych sal. Myślę, że taka współpraca, możliwość korzystania z wyposażonych dobrze laboratoriów, sal placówki wyższej będzie gwarantowała wysoką jakość kształcenia” - dodaje dyrektor Iwona Ratajczak.

Rektor PWSZ, prof. dr hab. Józef Grabarczyk przyznał, że inicjatywa porozumienia wyszła od dyrektor ZSP nr 1, a sama uczelnia podchodzi z nadzieją do tej idei: „bardzo się cieszę z tej współpracy, zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy, którą realizujemy. Prawie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne uczestniczą w naszych zajęciach”. W dalszych słowach prof. Grabarczyk przedstawił także możliwości, jakie daje podjęcie studiów na PWSZ oraz szanse rozwoju nie tylko poprzez naukę praktyczną ale także wyjazdy semestralne do innych krajów.

Aleksandra Kuźniak, dyrektor Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego przyznała, że podpisanie porozumienia stanowi dobry sygnał o stanie relacji jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi jednostkami naukowymi w Gnieźnie: „Bardzo cieszymy się z tej współpracy i wierzymy, że będzie ona z tego względu korzystna, że możliwość współpracy z PWSZ zmniejszy dystans, te granicę między szkołą ponadgimnazjalną a szkołą wyższą”.

Spotkanie, w trakcie którego zostało podpisane powyższe porozumienie, zakończył wykład otwarty dra Piotra Krajewskiego z Instytutu Inżynierii Środowiska PWSZ, który przedstawił sposoby prowadzenia polityki unieszkodliwiania odpadów oraz sytuację recyklingu w naszym kraju.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane