poniedziałek, 30 grudnia 2013 15:36

Budżet powiatu na 2014 rok przyjęty

 

Podczas XLV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego radni przyjęli budżet na 2014 rok.

Sesja kończąca rok 2013 w Radzie Powiatu zaczęła się od przyjęcia przez radnych protokołów oraz wysłuchania sprawozdań. 

W pierwszej kolejności przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2023, która po głosowaniu została przyjęta większością głosów stosunkiem: 16 radnych za, 7 radnych wstrzymujących się.

Następnie radni pochylili się nad najważniejszą uchwałą dotyczącą funkcjonowania powiatu w roku 2014. Jak się okazało, uchwała budżetowa nie wywołała większych emocji. Podkreślano, że rok 2014 może być rokiem trudnym, a budżet jest na miarę możliwości. 

Jak podkreśla starosta gnieźnieński - Dariusz Pilak, uda się w tym budżecie spłacić pożyczki oraz wykupić wyemitowane obligacje komunalne, informując: "poziom zadłużenia jest określony na 15,27 %, co daje kwotę 19 020 000,00 - nie stanowi to żadnego zagrożenia dla realizacji płynności budżetu i w oparciu o te liczby, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do wieloletniego planu finansowego aż do roku 2023 i pozytywną opinię bez zastrzeżeń do projektu budżetu na 2014 rok".

Starosta poinformował także o inwestycjach, które czekają powiat w następnych latach, wyróżniając kwotę prawie 4 milionów złotych na szpital powiatowy w roku 2014, a w następnych latach fundusze do łącznej kwoty ponad 12,5 miliona złotych na cel rozbudowy i modernizacji. Ponad milion złotych pochłonie budowa biblioteki dla I LO w Gnieźnie. Z inwestycji drogowych czeka nas modernizacja skrzyżowania ulicy Gdańskiej i Lednickiej, modernizację odcinka drogi Charbowo - Kłecko, przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy Orcholskiej.  300 000 złotych przeznaczone zostanie na rozbudowę komendy powiatowej policji oraz wyłonienie archeologa pod inwestycję budowy hali sportowej przy ulicy Sobieskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Starosta podkreślił, że budżet będzie trudny, "Niestety, przyszły czasy, że nie możemy sobie pozwolić na inwestycje i emitowanie obligacji na potrzebne rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, ale wykraczające poza limity".

Radny Marek Gotowała zauważa w budżecie wiele zapisów dochodów, które nie wydają się realne do osiągnięcia (co utrudni wykonanie budżetu), podkreślając: "Będzie trzeba oszczędzać, ale nie za bardzo wiem z czego" oraz dodając: "Generalnie jest to budżet przetrwania i my jako Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI nie będziemy aż tak bardzo krytykować tego budżetu. Widzimy zagrożenia i jakie fakty są zapisane w tym budżecie, a o których się mało mówi i wstrzymamy się od głosu"

Stanowisko Platformy Obywatelskiej do budżetu przedstawił radny Radosław Sobkowiak: "Rok 2014 nie jest dobrym rokiem, jeśli chodzi o dochody, które wpływają do budżetu, bo dochody własne to tylko 36 milionów, natomiast cały budżet opiewa na 24 miliony. Widać natomiast stopniowy wzrost przychodu z podatku dochodowego". Radny podkreślił także zarezerwowane środki na niezbędne i podstawowe prace modernizacyjne, rozbudowę szpitala, remonty dróg, kulturę i sport. 

Radny Marcin Makohoński zaprezentował stanowisko klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budżetu powiatu: "Klub PiS negatywnie ocenia projekt budżetu na rok 2014. W początkowej fazie ocenialiśmy go pozytywnie, ponieważ zaczęto od szukania oszczędności i tych oszczędności znaleziono dużo. Nie można oceniać tego budżetu pozytywnie, skoro w paragrafie 'nagrody pana starosty' w zeszłym roku wystarczyło 9 000 zł, w przyszłym roku prawie 160 000 zł. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej, tak samo - wzrost do 102 000 zł. 2014 jest to rok wyborczy i skoro tak duże pieniądze są wydawane na nagrody i przejedzenie, to znaczy, że ten budżet jest po prostu zły"

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem budżetu powiatu gnieźnieńskiego na rok 2014. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych:

Za: 18 radnych

Wstrzymało się: 2 radnych (Marek Gotowała i Robert Gaweł)

Przeciw: 5 radnych (klub PiS)

Radni nieobecni:

  • Wojciech Jerzakowski
  • Krzysztof Ostrowski

Uzyskując niezbędną większość, uchwała budżetowa została przyjęta. 

Szerzej o budżecie pisaliśmy tutaj.

Kolejnymi punktami obrad, którymi zajęli się radni powiatowi, były:

  • informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie i bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  • apel do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów.
  • Podjęcie uchwał:                                                                                            

a) w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
b) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
na 2014 rok;
c) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
d) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
na 2014 rok;
e) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
f) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
g) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
h) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana S. E. na działania Przewodniczącego Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego;
i) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T. D. i M. G.
na działania Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
j) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T. D. i M. G.
na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
k) w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XLII/282/2013
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na bezczynność Starosty Gnieźnieńskiego;
l) w sprawie: uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora;
m) w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
n) w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008
z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów
dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
o) w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013;
p) w sprawie: utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 7.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane