wtorek, 08 listopada 2022 16:14

Wręczono promesy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

 
Wręczono promesy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych źródło: PSP Gniezno

W miniony poniedziałek, w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. 

Uroczystość wręczenia promes rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Tomaszowi Grelakowi. Następnie 11 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz 19 z terenu powiatu wrzesińskiego otrzymało promesy na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

Podczas uroczystości Dziecięca Drużyna Pożarnicza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działające przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Niechanowa, wykonały pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także musztry. Przedstawiono również działalność obu grup na przestrzeni minionych lat.

W Wielkopolsce funkcjonują Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy aż 848 jednostkach OSP. Z tego tytułu województwo wielkopolskie otrzymało na ten cel 4 235 000 zł z czego:

71 910 zł zostało przyznane dla 11 MDP z terenu powiatu gnieźnieńskiego;
117 780 zł zostało przyznane dla 19 MDP z terenu powiatu wrzesińskiego.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie najmłodszych działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność na zasadzie wolontariatu.

źródło: PSP Gniezno

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane