wtorek, 25 października 2022 13:06

Gnieźnieński Szpital otrzymał akredytację

 

Tylko część lecznic na terenie kraju otrzymało taką ocenę, wydaną przez Centrum Monitorowania Jakości. Wśród nich znalazł się Szpital Pomnik Chrztu Polski.

W miniony poniedziałek gnieźnieńska lecznica otrzymała raport z przeglądu akredytacyjnego, który był prowadzony w październiku br. Na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizyty, przedstawiciele CMJ, działającego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, dokonali oceny poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych. 

Akredytacja to metoda zewnętrznej oceny funkcjonowania jednostek w oparciu o określone wymogi - tzw. standardy akredytacyjne. Obowiązujący zestaw standardów dla szpitali zawiera ponad 200 standardów umieszczonych w 15 działach, które skierowane są głównie na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki, ale również obejmują kompleksowe funkcjonowanie szpitala.

- Wizyta akredytacyjna w naszym szpitalu trwała 3 dni. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości dokonali przeglądu dokumentacji medycznej szpitala oraz dokumentacji ogólnej. Komisja przyglądała się pracy na oddziałach oraz korzystała z okazji i zadawała pytania pacjentom. Pozytywny wynik przeglądu jest dowodem na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu odbywa się z dochowaniem zasad wszelkiej staranności, a nasi pacjenci są tutaj bezpieczni i otoczeni właściwą opieką. To również znaczne wyróżnienie dla naszej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, będące potwierdzeniem ich dużej wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalnego podejścia do codziennych obowiązków. Podsumowując - szpitale, które przechodzą pozytywnie przegląd akredytacyjny, są uznawane za bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi  - mówi Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski. 

Szpital Powiatowy w Gnieźnie w 2021 roku rozpoczął starania o przyznanie akredytacji. Na chwilę obecną, posiadanie akredytacji nie jest wymagane przez żadne instytucje, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. Jest to proces nieobowiązkowy, a szpitale poddają się tej kontroli w sposób dobrowolny. Uzyskanie certyfikatu ma na celu przede wszystkim poprawić jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjenta ale też zwiększyć prestiż szpitala i uregulować działalność jednostki względem ogólnoświatowych wymagań w dziedzinie dostarczania usług medycznych.

W województwie wielkopolskim na chwilę obecną akredytacje posiada dziewięć jednostek, w tym dwa szpitale powiatowe. W skali całego kraju odsetek szpitali posiadających ww. certyfikat wynosi ok. 13%. Akredytacja ważna jest przez trzy lata.

Wszechstronnego przeglądu i oceny działalności Szpitala Pomnik Chrztu Polski dokonali wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania jednostki, w tym m.in: ocenę stanu i opiekę nad pacjentem oraz poszanowanie jego praw, zabiegi chirurgiczne i  znieczulenia, kontrolę zakażeń, żywienie i leczenie chorych, funkcjonowanie pracowni diagnostyki obrazowej, apteki i laboratorium, środowisko opieki w tym również infrastrukturę i bezpieczne warunki pracy, politykę zarządzania, w tym również zarządzenie informacją i zasobami ludzkimi. Ocenie akredytacyjnej oprócz  licznych funkcjonujących w szpitalu procedur podlegają również analizy kliniczne, z których personel szpitala wyciąga wnioski służące poprawie jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane