poniedziałek, 08 sierpnia 2022 09:56

Starostwo szuka skarbnika. Dotychczasowy został odwołany

 

W organizacyjnie trudnej sytuacji znalazło się Starostwo Powiatowe, które od kilku miesięcy borykało się z brakiem skarbnika. Teraz ogłoszono konkurs w celu wyłonienia nowej osoby.

Ta sytuacja trwa praktycznie od początku roku i była kilkukrotnie omawiana na posiedzeniach Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Pełniąca od lat funkcję skarbniczki od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim, co spowodowało sporo utrudnień w pracy Starostwa.

Na nieobecność jednej z ważniejszych osób w urzędzie zwrócono publicznie uwagę już wiosną br. i w zasadzie wątek ten powracał co posiedzenie - na sesjach lub komisjach. Jak wynikało z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, nie ograniczało się to tylko do fizycznej nieobecności w Starostwie, ale do także braku jakiegokolwiek kontaktu. W kuluarach są wymieniane różne powody takiego podejścia do sprawy. Niemniej, brak osoby decyzyjnej, która odpowiada za wiele kwestii finansowych, zmusił do podjęcia konkretnych kroków. Kilka tygodni temu, podczas posiedzenia Rady, podjęto uchwałę o odwołaniu dotychczasowej skarbniczki i powołaniu innej osoby (tymczasowo) na to stanowisko.

Obecnie Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na stanowisko skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego. Jest to stanowisko wymagające nie tylko biegłości w zakresie finansowym, ale także prawnym. Dlatego od potencjalnych kandydatów oczekuje się konkretnych wymagań, szczególnie związanych z brakiem skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, także skarbowe lub przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów czy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych itp. Osoba ta musi też posiadać ukończone studia ekonomiczne oraz doświadczenie w księgowości, posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów oraz certyfikatu księgowego. Ponadto na liście zawarto jeszcze inne aspekty, które będą brane pod uwagę, a także lista zadań, które potencjalny skarbnik będzie wykonywał na swoim stanowisku. Kandydaci na stanowisko mają się zgłaszać do 24 sierpnia. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane