wtorek, 31 maja 2022 12:30

Radni przyznali absolutorium za 2021 rok

 

Zdalne posiedzenie Rady Miasta, które odbyło się w ostatnim dniu maja, poświęcone było wysłuchaniu raportu o stanie gminy i przyznaniu absolutorium prezydentowi za 2021 rok.

Sesja absolutoryjna to w zasadzie "ostatni akt" każdego ubiegłorocznego budżetu. Posiedzenie składające się z raportów finansowych oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej to stały element posiedzeń na przełomie maja i czerwca, podczas którego jest okazja do wyrażenia swojej opinii o realizacji finansów. Zdalna sesja Rady Miasta odbyła się we wtorkowe południe i podczas niej przybliżono raport o stanie gminy Miasto Gniezno, a następnie przyjęto uchwałę absolutoryjną/

- Zrównoważony rozwój naszej wspólnoty to cel nadrzędny. Wymaga od nas śmiałej wizji i konsekwencji w działaniu, ale też budowaniu porozumienia ponad podziałami - stwierdził prezydent Tomasz Budasz podczas omawiania raportu o stanie gminy Miasto Gniezno. Dalej omówił kwestie społeczne i gospodarcze za 2021 rok: - Można ocenić, że był to rok pozytywny pod względem realizacji budżetu. 47 mln złotych poszło na wydatki majątkowe, inwestycyjne w naszym mieście. Cieszyć się należy z faktu, że zakończyliśmy rok na plusie nadwyżką finansową. Natomiast wspomniany przeze mnie rok pandemiczny, trudny, kolejny, spowodował również wiele perturbacji - przypomnę zawieszenie zajęć w szkołach, brak wielkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym czy rozrywkowym. Ostatecznie raport został przyjęty i radni głosami większości (16 za i 6 wstrzymujących się) przyznali wotum zaufania.

Tuż po tym przyszła pora na omówienie uchwały absolutoryjnej, poprzedzonej opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, po której głos zabrali przedstawiciele klubów radnych oraz niezrzeszeni.

- Pan prezydent mówił na początku o takim okrajaniu finansów gmin przez rząd, ale trzeba tu powiedzieć, że wiele gmina otrzymuje ze środków centralnych. Oprócz sztywnej pomocy, jak 500+, pomoc społeczną czy szkoły, ale też takie dotacje na uzupełnienie dochodów gmin - stwierdził radny Marek Bartkowicz z klubu PiS, dalej wymieniając wiele kwestii związanych z innymi finansami w budżecie miasta oraz wskazując sprawy związany z drogownictwem czy polityką mieszkaniową Miasta, która jego zdaniem ciągle nie jest prawidłowa.

Następnie głos zabrał radny Dariusz Banicki w imieniu Klubu dla Pierwszej Stolicy: - Jeśli spojrzymy na budżet to na pierwszy rzut oka widzimy, z jak wielkim dynamizmem ma do czynienia pan prezydent i urząd, którym kieruje. Kiedy podejmowana była uchwała budżetowa, to dochody były planowane na poziomie 330 mln złotych - mówił i jak dodał, ostatecznie zamknęły się one kwotą 383,5 mln złotych. Wskazał, że deficyt planowany był na 11 mln złotych, a zamknął się kwota 7 mln złotych. Cała dalsza wypowiedź ograniczyła się do wymienienia wszystkich głównych założeń ubiegłorocznego budżetu.

Po przedstawicielach klubów udzielono głosu radnym niezależnym. Pierwszym z zabierających głos był radny Arkadiusz Masłowski: - Rok 2021 to był trudny rok dla mieszkańców Gniezna. Pandemia, różnego rodzaju podwyżki cen, które spotykały mieszkańców Pierwszej Stolicy, a mimo to przedstawiono uchwałę o większych opłatach za śmieci, strefę parkowania oraz podatku od nieruchomości. Nie trzeba było tego robić, można było to mieszkańcom oszczędzić - stwierdził, dalej nadmieniając kwestie, które jego zdaniem spotkały się z niezadowoleniem społecznym. Nie ukrywał ponownie swojego żalu co do usunięcia jego osoby z klubu koalicyjnego: - Jeśli za pomoc mieszkańcom Gniezna zostaje się usuniętym z pańskiego grona panie prezydencie, to władza, radni, którzy popierają pana, jakie wartości prezentujecie? - pytał.

Jako ostatni radny niezależny głos zabrał Paweł Kamiński: - Jeśli chodzi o realizację założeń budżetowych, które realizują politykę pana prezydenta, nie powinno być uwag co do prawidłowości ich wypełnienia i wszystko dzieje się w majestacie prawa - stwierdził. Dalej jednak odniósł się do polityki rozwoju miasta: - Rzecz, która mnie osobiście niepokoi - na skutek tak prowadzonej polityki zarzadzania miastem i jego majątkiem, grunty stanowiące wartość miasta zmalały o 99 hektary. W 2020 roku było ich 718, a na koniec 2021 roku jest ich 619. W skali jednego roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna zmniejszyła się o 14%. To bardzo duża różnica - mówił. Następnie wymienił decyzje z 2021 roku, które będą realizowane w przyszłości i będą rzutowały na kształt miasta - w tym pozwolenie na zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wrzesińskiej, gdzie mogą w przyszłości występować kłopoty komunikacyjne.

Ostatecznie w głosowaniu uchwała absolutoryjna została przyjęta przez większość. Za byli: Dariusz Banicki, Janusz Brzuszkiewicz, Jan Budzyński, Jerzy Chorn, Stanisław Dolaciński, Tomasz Dzionek, Olga Gandurska, Michał Glejzer, Marcin Jagodziński, Anna Krzymińska, Artur Kuczma, Zdzisław Kujawa, Bogusława Młodzikowska, Sylwia Przybylska, Tadeusz Purol, Angelika Ślachcińska. Od głosu wstrzymali się: Marek Bartkowicz, Aleksander Ditbrener, Paweł Kamiński, Arkadiusz Masłowski, Jan Szarzyński, Andrzej Wdzięczny.

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane