poniedziałek, 14 lutego 2022 16:01

WSA uchylił decyzję Wojewody ws. parkowania przy katedrze

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował o uchyleniu decyzji Wojewody ws. zakazu parkowania w rejonie ul. Łaskiego i Tumskiej.

Na przełomie sierpnia i września Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie, na mocy którego do lutego 2022 roku z ww. ulic miały zniknąć wyznaczone miejsca postojowe. Nie są one wytyczone oznakowaniem poziomym, a jedynie za pomocą znaków pionowych i zasadniczo dopuszczają postój pojazdów w wyznaczone dni tygodnia - niedziele i święta. W ten sposób umożliwia się wiernym dotarcie do kościoła na nabożeństwa. 

Sposób parkowania aut, szczególnie na ul. Tumskiej, od dawna budził wątpliwości, bowiem wielu kierowców stawiało je - dosłownie - byle jak. W efekcie nie raz zdarzało się, że przejazd od strony Rynku do ul. Łaskiego był utrudniony m.in. dla pojazdów uprzywilejowanych. Ta sytuacja skończyła się w momencie, kiedy do pilnowania porządku we wspomniane dni kierowano Straż Miejską. Mimo to w sezonie widok aut stojących wzdłuż ulicy nie jest zbyt reprezentacyjnym widokiem, a jako przykład nie raz wskazywano okolice Zamku Królewskiego w Warszawie czy Wawel w Krakowie, gdzie takich sytuacji nie ma. 

Sama decyzja wojewody była sprowokowana "donosem" (jak to wówczas określił wiceprezydent Jarosław Grobelny) jednego z radnych w sprawie nieprawidłowości występujących na tej ulicy. 

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda nakazał nie tylko zlikwidowanie miejsc postojowych, jako nieprawidłowo wyznaczonych, ale także wymalowanie na niebiesko pięć przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Już wówczas (koniec lata 2021 roku) przedstawiciele Miasta określali te propozycje jako działanie przeciwko mieszkańcom. 

W sprawie jako strona występuje Starostwo Powiatowe, które jest organem zarządzającym ruchem. Decyzję wojewody zaskarżono, a wniosek ten został rozpatrzony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Wyrok w tej sprawie zapadł 4 stycznia br., ale dopiero teraz otrzymaliśmy jego treść. W skrócie WSA oddalił decyzję Wojewody Wielkopolskiego, przyznając rację Powiatowi Gnieźnieńskiemu. 

- Wojewoda uzasadnił swe rozstrzygnięcie, sprowadzające się w istocie do likwidacji miejsc postojowych (...), ważnym interesem ogólnospołecznym polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z pewnością bezpieczeństwo w ruchu drogowym zawiera się w przesłance ważnego interesu ogólnospołecznego, niemniej jednak organ nadzoru nie podał racjonalnych powodów, dla których uznał, że jego rozstrzygnięcie polepszy stan bezpieczeństwa, a co za tym idzie - jest uzasadnione ważnym interesem ogólnospołecznym (...) - napisano w uzasadnieniu wyroku WSA w Poznaniu.

- Rację ma również skarżący podnosząc, że oceniając, czy ważny interes ogólnospołeczny uzasadnia interwencję organu nadzoru, Wojewoda Wielkopolski winien był uwzględnić, że odcinek leży w sąsiedztwie najważniejszego zabytku Gniezna i jednocześnie miejsca kultu - Katedry Gnieźnieńskiej, służącego licznym pielgrzymkom i wizytom zwiedzających. Już po wydaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w nadesłanych pismach zarówno Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Wojciech Polak, jak i Prezydent Gniezna opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowej organizacji ruchu. Pierwszy z nich podniósł, że aktualne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem stanowią efekt trudnego kompromisu i już aktualnie jawią się one jako ledwie wystarczające dla zapewnienia należytej obsługi pielgrzymów, turystów i uczestników nabożeństw, a po wprowadzeniu zmian objętych rozstrzygnięciem nadzorczym dojdzie do dalszego utrudnienia gościom dotarcia do katedry i siedziby Prymasa Polski - zawarto w dalszej treści.

WSA wskazał, że w przypadku nadzoru nad zarządzaniem ruchem, nie może chodzić tylko o cenę organizacji ruchu z punktu widzenia legalności, ale o wykazanie iż ingerencja  jest podejmowana ze względu na interes ogólnospołeczny, czego w decyzji wojewody nie dostrzeżono. 

Oznacza to, że póki co na ul. Łaskiego i Tumskiej sytuacja "postojowa" pozostanie taka, jak do tej pory. Sam wyrok nie jest prawomocny, ale na jego mocy Wojewoda Wielkopolski musi zwrócić koszty postępowania (480 zł) na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego.

4 komentarzy

 • Link do komentarza Qqq wtorek, 15 lutego 2022 23:44 napisane przez Qqq

  Przecież jest parking koło cmentarza kilkaset metrów dalej, ale widocznie, jak andzia napisała, najchętniej parkowaliby w świątyni.

 • Link do komentarza Wojciech wtorek, 15 lutego 2022 09:24 napisane przez Wojciech

  no i nadal będziemy mieli parking /komis samochodowy w ponoć najważniejszym miejscu dla historii Polski. Żenada i wstyd.

 • Link do komentarza andzia poniedziałek, 14 lutego 2022 18:45 napisane przez andzia

  Ludzie najchętniej pod ołtarz by podjechali samochodem. W innych miastach nie ma dojazdu do starówek i jakoś funkcjonują

 • Link do komentarza Kierowca poniedziałek, 14 lutego 2022 17:35 napisane przez Kierowca

  Jadąc ostatnio ul. Franciszkańską sam zgłupiałem czy dobrze wjechałem. Samochody stoją na zakazie. Po prawej stronie każdy stoi jak mu pasuje, ledwo się można przecisnąć. Czy w tym mieście policji jeszcze na czymś zależy...?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane