wtorek, 11 stycznia 2022 14:36

Przyznawanie dodatku osłonowego przez MOPS

  UM

3 stycznia 2022 roku została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym. Osoby, którym przysługuje to świadczenie mogą wystąpić z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

O dodatek może wystąpić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkująca i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski na zasadach określonych ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

Rodzaj gospodarstwa Kwota dodatku osłonowego

Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe 400 zł 500 zł
Gospodarstwo 2-3 osób 600 zł 750 zł
Gospodarstwo 4-5 osób 850 zł 1062,50 zł
Gospodarstwo co najmniej sześcioosobowe 1150 zł

1437,50 zł

Wejście w życie 4 stycznia 2022 roku przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do 31 grudnia 2022 roku dodatku energetycznego. W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po 3 stycznia 2022 roku o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpatrzenia, wnioski złożone przed tą datą rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie pod adresem www.mops.gniezno.pl/dodatek osłonowy

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski złożone do 31 stycznia br. zostaną zrealizowane (I rata) do 31 marca 2022 r. Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31stycznia 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać:
– w siedzibie MOPS przy ul. Dworcowej 7 - Biuro Obsługi Klienta - 7.00-15.00,
– w siedzibie MOPS przy ul.  Pocztowej 11 parter - Biuro Obsługi Klienta - 7.00-15.00,
– w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Lecha 6 - w poniedziałki 7.30-17.30, od wtorku do piątku 7.30-15.30,
– na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie: 
http://​www.mops.gniezno.pl/dodatekosłonowy

Wnioski będzie można składać:

  •  elektronicznie – od  11 stycznia do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  •  tradycyjnie (papierowo) – od 11 stycznia do 31 października 2022 r., składając  wniosek –  do jednej z urn podawczych zlokalizowanych i przygotowanych dla Państwa:

- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7 – od  11 stycznia do 31 października 2022 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00;
- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 od 11 stycznia do 31 października 2022 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.
- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Dworcowej 7 – pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
- drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. komórkowy 666 929 551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00do 15:00. Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz na druku wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1).

 
 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane