czwartek, 28 listopada 2013 19:30

XLIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji

 

Dnia 26 listopada 2013r. odbyła się 43 sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Obrady zdominowało   wystąpienie powiatu z Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. 

 Udział w obradach wzięło 26 z 27 radnych. Porządek obrad został rozszerzony o sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej na poprzedniej sesji przez Radę Powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. Następnie radny PiS Marcin Makohoński złożył wniosek formalny o wezwanie przedstawiciela ZOZ na sesję i zreferowanie sprawozdania z bieżącej działalności szpitala w Gnieźnie. Wniosek poparli także radny Krzysztof Ostrowski i wiceprzewodniczący rady Tadeusz Pietrzak,  jednak po poddaniu go pod głosowanie, wniosek radnego Makohońskiego został odrzucony. 

Za nim przystąpiono do wysłuchania raportów z efektów działań powiatowych programów oraz po wysłuchaniu sprawozdania starosty z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym, głos zabrał radny Robert Gaweł. Radnego zaniepokoił brak wsparcia finansowego przez powiat uroczystości ekshumacji i sprowadzenia do Gniezna prochów kapitana Cymsa, mimo dwukrotnego złożenia wniosku o takie dofinansowanie. Dlatego zaapelował do radnych: „żebyśmy jeszcze uratowali twarz”. Po przedstawieniu programu uroczystości pt. „Powrót Dowódcy”, doszło do dyskusji radnego ze starostą Dariuszem Pilakiem i ustalono spotkanie, w celu wyjaśnienia wszelkich nieporozumień związanych z tą uroczystością w najbliższy czwartek. 

Po trwającej kilkanaście minut prezentacji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i związanej z tym dyskusji, radni przeszli do kolejnych punktów z porządku obrad i wysłuchali referatów dyrektorów wydziałów z działalności jednostek powiatu oraz prowadzonych przez nich programów: 

1.    Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim.
a.    Działalność Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie w 2013 r.
b.    Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie.
2.    Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
3. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób     Niepełnosprawnych za rok 2012 i 2013.
4.   Raport o stanie realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2013.
5.    Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2013.
6.    Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013

Po bloku odczytywania i prezentowania raportów z działalności jednostek i wydziałów, prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zaznajomił radnych z Wieloletnim Strategicznym Programem Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020, który przygotowała kierowana przez niego agencja. Program po głosowaniu został przyjęty. 

W dalszym toku obrad między innymi podjęto uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego, nadania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Elżbiecie Rzepeckiej-Roszak, Panu Eugeniuszowi Zamiarowi oraz Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu. 

Po miejscami gorącej ale i merytorycznej dyskusji dotyczącej wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” oraz ze Związku Powiatów Polskich, większością głosów Rada zadecydowała o niekontynuowaniu współpracy z tymi organizacjami na dotychczasowych warunkach i wystąpieniu z członkostwa w nich. Przede wszystkim, radnych niepokoiła możliwość likwidacji punktu Informacji Turystycznej, jednak dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapewniła, że dalsze funkcjonowanie punktu informacyjnego nie jest zagrożone, a współpraca ze „Szlakiem Piastowskim” będzie w dalszym ciągu kontynuowana. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane