środa, 09 czerwca 2021 16:36

Absolutorium zostało przyznane

 

Tradycyjnie przed przerwą wakacyjną w obradach Rady Miasta, odbyła się sesja absolutoryjna. W jej trakcie przyznano absolutorium dla prezydenta Gniezna.

Co roku w czerwcu odbywają się posiedzenia, w trakcie których omawiany jest bilans poprzedniego roku budżetowego - wtedy, kiedy zamknięte są już wszystkie wydatki, a rozliczenia zostały dokonane oraz zweryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przy tej okazji podejmowany jest też temat raportu o stanie Miasta Gniezna, a także jest okazja do wypowiedzi mieszkańców - nikt jednak nie zdecydował się w tym temacie wystąpić.

Na samym początku posiedzenia zdalnego wystąpił prezydent Tomasz Budasz, który podsumował 2020 rok: - Był on trudnym rokiem, trudnym w zrządzaniu, bo od połowy marca praktycznie do końca roku było to zarządzanie kryzysowe. Udzieliliśmy wszechstronnej i dużej pomocy zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym, dotkniętym covidem. Wspieraliśmy ich przez odpowiednie służby. Tu największe podziękowania dla Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkich moich urzędników, bo obsługa klienta toczyła się we wszystkie dni robocze w 2020 roku i nie zamknęliśmy ani razu urzędu i to świadczy o tym, że mamy profesjonalną kadrę urzędników. Również dotyczy to wszystkich jednostek podległych szkół, przedszkoli, spółek, GOSiR-u, który robił dezynfekcję boisk, obiektów przedszkolnych. Oceniam, że daliśmy radę, zdaliśmy po raz kolejny trudny egzamin, udowodniliśmy, że miasto się rozwija, podnosimy jakość życia, a w trudnych czasach możemy liczyć na tych wszystkich, którzy na jego rzecz pracują.

Podczas głosowania nad udzieleniem wotum zaufania prezydentowi, na 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 16 było za i 4 wstrzymało się od głosu. 

Następnie skarbnik Ewa Gawrych omówiła finanse miasta, dokonując dokładnego przedstawienia rozliczeń przychodów i wydatków. Po tym przegłosowano sprawozdanie finansowe - na 21 radnych 17 było za i 4 wstrzymało się od głosu.

Tuż po tym, kiedy nadszedł punkt dotyczący udzielenia absolutorium, głos zabrali przedstawiciele klubów zasiadających w Radzie Miasta. Jako pierwszy głos zabrał radny Dariusz Banicki z Koalicji dla Pierwszej Stolicy, który jeszcze raz przedstawił ww. wyliczenia oraz zrealizowane projekty, na koniec stwierdzając: - Wszystko to łącznie powoduje, że miasto staje się piękniejsze, atrakcyjniejsze pod kątem ekonomicznym oraz turystycznym i znacząco poprawia się komfort życia w naszym mieście. Bardzo ważną kwestią jest również to, że budżet Miasta Gniezna w 2020 roku był realizowany w pełnej zgodności z ustawą o finansach publicznych. Na tym musi opierać się przede wszystkim opinia i ocena radnych.

Tuż po tym głos zabrał radny Paweł Kamiński z PiS, który stwierdził iż nie ma powodu krytykować rozbieżności w realizacji założeń budżetu z uwagi na trudności, jakie pojawiły się w ub. roku, jednak jak dodał: - Jeśli cofniemy się do 2017 roku to zauważymy iż nakłady inwestycyjne stanowiły 17% budżetu, a w roku ubiegłym było to 7% i ten spadek w jakiś sposób mógł być spowodowany pandemią, ale na pewno nie w takiej skali. Jest to na pewno efekt tego, o czym wspominałem wielokrotnie, że brakuje twardych i dużych projektów inwestycyjnych. Jeśli wiemy, że pojawią się pieniądze, ale w perspektywie rozwoju realnego, który przesunie Gniezno na wyższą półkę rozwoju cywilizacyjnego. Po prostu ma się wrażenie, że nie ma pomysłu na rozwój miasta i ciągle obracamy jakimiś drobiazgami, typu skwerki, parki, skateparki, place zabaw i wybiegi dla psów. Dalej wskazał, że niepokojącym sygnałem jest wyprzedawanie majątku miasta, czego dowodem jest zbycie dużej działki przy ul. Poznańskiej - jednej z ostatnich atrakcyjnych nieruchomości należących do Miasta Gniezna. 

Ostatecznie przy udzielaniu absolutorium na 22 radnych 18 zagłosowało za udzieleniem absolutorium i 4 wstrzymało się od głosu.

 

 

2 komentarzy

  • Link do komentarza Wyborca środa, 09 czerwca 2021 18:04 napisane przez Wyborca

    Ale ten radny Kamiński farmazony opowiada. Budasz jest be be be on to by wzniósł Gniezno na wyższe poziomy. Tylko żadnych konkretów. Przecież ma Pan klub radnych możenie wnosić projekty uchwał a nie tylko uprawiać pospolite zrzędzenie z nutką taniego krytykanctwa.

  • Link do komentarza mieszkaniec środa, 09 czerwca 2021 17:47 napisane przez mieszkaniec

    Przecież w tym układzie politycznym rady głosowanie jest fikcja i szkoda na nie czasu. Drużyna jest jak jeden mąż, a głos przedstawiciela tego gremium to zwykłe wazeliniarstwo nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości miasta. Aż wstyd słuchać o tym "coraz atrakcyjniejszym mieście i poprawiajacym komforcie zycia". Radzimy Panu radnemu wycieczkę po innych miastach i porównaniu ich z tym naszym pogłębiającym się gnieźnieńskim kryzysem. Dla waszego idola kwiatki, hamaki i dziwne figurki,a także niespotykana wyprzedaż majątku miejskiego są ważniejsze od dziur w chodnikach, niedbale latanych jezdniach, nieustannaego brudu, zaniedbanego centrum w pod każdym względem itd. A komfort życia to niespotykane lekceważenie potrzeb mieszkańców. Może rzeczywiście lepiej będzie, gdy włodarz miasta pójdzie w parlamenty, a Gnieznem zajmie się gospodarz z krwi i kości.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane