środa, 17 marca 2021 12:22

Ubywa osób korzystających z pomocy społecznej

 

Spada liczba osób, które korzystają ze wsparcia, jakie mogą otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Z takiej możliwości korzystało w 2020 roku ponad 2,5 tys. mieszkańców.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznawali się ze sprawozdaniem z działalności MOPS w 2020 roku. W ramach tego przybliżono m.in. dane dotyczące wykorzystywania środków z pomocy społecznej przez mieszkańców Gniezna. Jak zawarto w raporcie, w 2020 roku 3,86% gnieźnian tj. 2618 osób korzystało ze wsparcia udzielanego przez MOPS. Rok wcześniej było to 2979 osób, a w 2018 roku 3174. 

Najczęstszym czynnikiem, który powodował iż mieszkańcy udawali się do ośrodka, była długotrwała lub ciężka choroba. Ta przyczyna objęła 1076 rodzin tj. 1674 osoby, podczas gdy w 2019 roku było to 1125 rodzin i zarazem 1854 osób. 

Na drugim miejscu znajduje się ubóstwo, które w 2020 roku dotykało 937 środowisk i 1605 osób - w 2019 roku było to 1026 rodzin, a zarazem 1854 osób.

Na trzecim miejscu znajduje się niepełnosprawność, która dotykała 685 rodzin oraz 1198 osób - w 2019 roku było to 771 rodzin i 1276 osób.

Czwartą większą grupą w tym zestawieniu są bezrobotni - w 2020 roku było ich 622 rodzin i w tym 1198 osób, podczas gdy w 2019 - 729 rodzin i 1422 osób.

Pozostałe grupy osób, którym przyznawano pomoc, podawały jako powody bezradność w sprawach opiekuńczych (603 osoby), alkoholizm (171 osób), bezdomność (108 osób), wielodzietność (121 osób), przemoc w rodzinie (31 osób) oraz narkomania (6 osób). W niemal wszystkich przypadkach liczby te znacznie zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku.

Ogółem w 2020 roku MOPS udzielił wydatków na różne zadania na kwotę 122 698 172 złotych, z czego największą pulę stanowią świadczenia wychowawcze (m.in. Program 500+) na kwotę 70 936 150 złotych. W grudniu 2020 roku z tego dodatku korzystało 11583 dzieci na terenie Gniezna. Kwota wydatkowania na ten cel wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 28,83% z uwagi na zmiany wprowadzone w przepisach o przyznawaniu tych środków. W przypadku pozostałych kwot wydatki są nieco niższe. Na drugim miejscu są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - w 2020 roku było to 25 671 233 złotych, a pomoc społeczna wyniosła 14 964 124 złotych. Stawki te w stosunku do roku poprzedniego nie uległy większej zmianie.

1 komentarz

  • Link do komentarza Fiona środa, 17 marca 2021 13:36 napisane przez Fiona

    Zwolnić połowę personelu widocznie nie ma społecznej potrzeby utrzymymywania tyłu etatow

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane