Jesteś tutaj:Blogi Porady prawne Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Kiedy brak obowiązku zapłaty?
czwartek, 17 października 2019 13:39

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Kiedy brak obowiązku zapłaty?

  Wojciech Bielicki, radca prawny
Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Kiedy brak obowiązku zapłaty? archiwum redakcji

Sprzedając prywatną nieruchomość (a także m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego), istnieje generalna zasada, iż jeżeli nie chcemy zapłacić podatku dochodowego, to pomiędzy datą nabycia nieruchomości, a jej sprzedaży musi minąć 5 lat.

Należy zwrócić uwagę, iż chodzi tu o 5 lat podatkowych (tj. liczonych do końca roku kalendarzowego), a nie kalendarzowych. Jeśli ten termin będzie dotrzymany, nie musimy składać zeznania podatkowego czy nawet informować urzędu skarbowego o dokonanej transakcji.

Zasada ta tylko wydaję się być prosta. Problem stanowić może sposób określenia początku biegu wyżej wskazanego 5 letniego terminu, gdyż różni się on w zależności od sposobu nabycia sprzedawanej nieruchomości.

Termin nabycie może przede wszystkim oznaczać: zakup, otrzymanie w spadku lub w darowiźnie, a także uzyskanie prawa własności w drodze zniesienia współwłasności.

Niżej opisano przykłady sposobów ustalania daty początkowej biegu 5-letniego terminu, wynikających z określonych czynności prawnych i faktycznych:

  • data zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w przypadku zakupu mieszkania albo domu na rynku wtórnym,
  • data sporządzenia i podpisania aktu notarialnego poświadczającego darowiznę w przypadku darowizny,
  • data, w której nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę, w przypadku nieruchomości uzyskanej w drodze spadkobrania (jeden termin 5-letni dla spadkodawcy i spadkobiercy),
  • data, w której nastąpiło nabycie lub wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, w wypadku sprzedaży nieruchomości nabytej do wspólnego majątku małżonków dokonanej po ustaniu wspólności majątkowej (po rozwodzie albo podpisaniu intercyzy),
  • daty nabycia gruntu, gdy wybudowany w późniejszym czasie budynek usadowiono na własnym gruncie podatnika,

Ponadto, możliwym jest skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej, w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem terminu 5 lat. W skrócie, warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest przeznaczenie – w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – środków uzyskanych z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Na marginesie, jeśli mieszkanie lub dom zostanie sprzedane wcześniej niż 5 lat przed datą jego nabycia będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy. Podstawą obliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość podatku wynosi 19 proc. Obliczany jest on jednak nie od ceny sprzedaży, ale od różnicy między ceną kupna i sprzedaży, czyli od dochodu.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.