Jesteś tutaj:Blogi Otrzymałeś nakaz zapłaty – co teraz?
wtorek, 27 lutego 2018 09:16

Otrzymałeś nakaz zapłaty – co teraz?

  Wojciech Bielicki, radca prawny
Otrzymałeś nakaz zapłaty – co teraz? archiwum redakcji

Otrzymanie z sądu przesyłki, zawierającej nakaz zapłaty, może być sporym zaskoczeniem. Jego wydanie często odbywa się poza wiedzą zainteresowanego, tym bardziej, że przed jego otrzymaniem pozbawiony jest on możliwości odniesienia się do twierdzeń i dowodów, na których został nakaz oparty. Jednakże, pomimo groźnie brzmiącej treści, nie należy się poddawać i podjąć kroki zmierzające do obrony swoich racji.

Nakaz zapłaty jest wydawanym w specjalnej procedurze rodzajem orzeczenia sądowego. Procedura jego wydawania jest uproszczona i szybsza w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem sądowym, w którym zapada wyrok nakazujący zapłatę. By sąd wydał nakaz zapłaty, spełnione muszą zostać ustawowe przesłanki jego wydania, a także wnoszący pozew wierzyciel musi wyraźnie żądać zastosowania procedury nakazowej. 

W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do pozwu wynika, że roszczenie jest wiarygodne, tj. treść pozwu pokrywa się z dokumentami do niego załączonymi, tworząc razem spójną całość, sąd wydaje nakaz zapłaty i doręcza go pozwanemu.

Ważnym jest, iż jeżeli pozwany stoi na stanowisku, że nakaz został wydany niezasadnie np. z powodu przedawnienia roszczenia czy nieistnienia długu, to powinien podjąć wynikające z załączonego do nakazu pouczenia kroki (m.in. zachować termin na złożenie sprzeciwu wynoszący 2 tygodnie). Odłożenie go na bok czy pozostawienie na później spowoduje jego uprawomocnienie. A wtedy wierzyciel, po opatrzeniu nakazu zapłaty klauzulą wykonalności przez Sąd, zgodnie z prawem, będzie mógł udać się do komornika w celu wyegzekwowania roszczenia. Na tym etapie podnoszenie jakichkolwiek zarzutów, w przeważającej ilości przypadków, będzie spóźnione i niezasadne . 

Skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wywoła taki skutek, iż sąd skieruje sprawę na posiedzenie, gdzie sprawa toczyć się będzie niejako „od początku”, a każdej ze stron postępowania przysługiwało będzie prawo przedstawiania dowodów i twierdzeń na swoją korzyść. W ostatecznym rozrachunku, po rozpatrzeniu sprawy przez sąd, roszczenie powoda zostanie oddalone lub uwzględnione. 

Jednakże, by tak się stało, pierwszym i koniecznym krokiem jest sporządzenie oraz wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w czasie i formie wynikającej z przepisów prawa. Dlatego też nie należy ignorować, odkładać na później czy też twierdzić, że „jakoś to będzie”, gdyż konsekwencje takiego zachowania nierzadko mogą okazać się opłakane.   

W razie pytań związanych z tematem lub sugestii, co do wyboru kolejnych zagadnień do omówienia, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 komentarz

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.